OTCh Kaiela Hot Act (AUS) UD ET BH WAC


Rosie


OTCh Kaiela Hot Act (AUS) UD ET BH WACAust Ch Kenashy My Imperial Lord (AUS) WACAust Ch Seecar Mizar (AUS)
Kaiela Morning Star (AUS) WAC
Aust Ch Kaiela Hot Brew (AUS) CDX BH ROMAust Ch Sharmeland Graf Spirit (NZ/AUS)
Aust Ch Riverpark Niteshade (AUS) UD BH ROM