Dual Ch (T) Kaiela Hot Ambition (AUS) FCh UD AS ET ROM


Greta


Dual Ch (T) Kaiela Hot Ambition (AUS) FCh UD AS ET ROMAust Ch Kenashy My Imperial Lord (AUS) WACAust Ch Seecar Mizar (AUS)
Kaiela Morning Star (AUS) WAC
Kaiela Hot Favourite (AUS)Aust Ch Borealis Swan Lager (AUS) CD ROM
Aust Ch Kaiela Hot Brew (AUS) CDX BH ROM